Skogbrann - vern og slokking

Heftet, 35 sider. Del 1: Skogen. Del 2: Om skogbranner. Også deler om skogovervåking, skogbrannslokking, opplæring av mannskap og beredskap ved skogbrannfare

$9,09 USD 
Bilde
No#154721
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/5/2020
<< Back
SEARCH FOR BOOK