Garmo, Torstein H. og Tor B. Gunnerød (red.)

Radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken. Følger for norsk landbruk, naturmiljø og matforsyning

Sluttrapport fra NLVFs forskningsprogram om radioaktivt nedfall 1988-1991. 1992. 208 s. Hf.

$14,55 USD 
No#11818
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK