Sømme, Axel

Norske Erhvevs- og Kriseproblrmer: I. Skogen i Norge. Med et tillegg om treforedlingsindustrien. Fotografier og 2 skjemaer

Det Norske Arbeiderpartis Forlag 1932. 121 små sider. Omslag. Skrift med blyant. Noen understrekninger.

$18,18 USD 
Bilde
No#144078
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry, Agder
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK