Håndbok i vask og desinfeksjon for meieriene. Utgitt av Persil-fabrikken A/S. Oslo - Moss. Landteknikk A/L

Uten utgiverår. 43 sider. Kartongpermer festet med skruer.

$36,36 USD 
No#120642
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK