Felthåndbok. Ugras. Sjukdommer. Skadedyr. Næringsmangel. Korn, Potet, Oljevekster og fôrvekster

Utgitt i samarbeid mellom Norgesfôr as, Bioforsk Plantehelse og Yara Norges as 1. opplag 2006. Heftet, 186 sider.

$14,55 USD 
Bilde
No#165225
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)3/30/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK