En epoke i norsk jordbruk. Festskrift til Jon Sundby på syttiårsdagen 8. juni 1953

258 s. Innbundet. Vareomslag.med noen rifter. Navnetrekk inne i boken er strøket over

$27,27 USD 
No#153393
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry, Østfold
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)1/9/2019
<< Back
SEARCH FOR BOOK