En epoke i norsk jordbruk. Festskrift til Jon Sundby på syttiårsdagen 8. juni 1953

258 store s. Ib. Siste sider skjoldete av fukt.

$27,27 USD 
No#10476
SubjectAgriculture - gardening - flowers - forestry, US / England / English
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK