By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1979-80. Bind XXVIII. Emne: 1700-årene

1981. Innbundet. 200 sider. Innhold: Kobbertøy forteller berverkshistorie, Gullsmeder i Telemark i 1700-årene, Et sjeldent rutegulv fra 1700-årenes Christiania m.m.

$18,18 USD 
Bilde
No#11146
SubjectPeriodicals - newspapers - year books - almanacs, Oppland
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK