By og bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1955-56

Johan Grundt Tanum, Oslo 1956. 10. årgang. Fotografier, tegninger. Innbundet. Lett falmet, ubetydelig slitt. 205 s. Innhold: Ristningene i stavkirken fra Gol, Runeskriftene i Gol stavkyrkje, Laksefangst på ymse vis m.m.

$18,18 USD 
No#68825
SubjectPeriodicals - newspapers - year books - almanacs, US / England / English
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK