Vi bor i lag. Boka om borettslag

Aktietrykkeriet, Oslo, 2. opplag 1982. Utgitt av Norske Boligbyggelags Landsforbund/Folkets Brevskole. Tegninger. Heftet. Ubetydelig slitt. Stempel. 227 s.

$14,55 USD 
No#51111
SubjectMiscellaneous - essays, US / England / English
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)11/1/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK