Knutsen, John Chr.

Hjelpeapparat. Flyktninger og livsløp. Fra Vietnam via Transittleir til Norge

Studier fra migrasjonsprosjektet. Utgitt av Statens Flyktningsekretariat i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt Universitetet i Bergen. 2. opplag 1988. 403 sider. Omslag. Navn på tittelside.

$18,18 USD 
No#108763
SubjectMiscellaneous - essays, US / England / English
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK