Steiner, Rudolf

Drama og diktning ved overgangen til den nyere tids bevissthet. Shakespeare, Goethe og Schiller

Norsk Antroposofisk forlag, Oslo 1969. Heftet. 53 sider. Initialer. Påskrift med kulepenn, en del tekst er uthevet/ markert med kulepenn i margen (uten tap av tekst)

$14,55 USD 
Bilde
No#152417
SubjectFolklore, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)1/27/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK