Friedell, Egon.

Vår tids kulturhistorie. 3 bind. Kulturstrømninger fra Sortedøden til verdenskrigen.

Aschehoug, Oslo 1933. Skinnrygg- og hjørner. Til norsk ved Niels J. Mürer. Forord av Jac. S. Worm-Müller. Bd.1: 392 s. Bd. 2: 519 s. Bd. 3: 588 s. ExLibris i bind 1. Noen bruksspor på utsiden, men et godt bevart sett

$90,91 USD 
Bilde
No#46236
SubjectWorks - encyclopedia
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)9/25/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK