Bratteli, Trygve (Midlertidig redaktør)

DNA INFORMASJON Nr. 2 - juli 1945

Utgitt av Det norske Arbeiderparti. Heftet. Side 42-50. Innhold: DE ØKONOMISKE ETTERKRIGSPROBLEMER; Stillingen ved krigens slutt, Gjenreisningsproblemet, Inflasjonsproblemet, Den mer langsiktige økonomiske politikk

$14,55 USD 
Bilde
No#154852
SubjectWars - weapons
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)7/24/2020
<< Back
SEARCH FOR BOOK