Hans E. Kinck. Européer og humanist

Det Norske Studentersamfund 1953. Omslag og vignetter av Thorbjørn Egner. Nr. 235 av 500 eks. Vedlagt: Program Hans E. Kinck-aften i Universitetets Aula lørdag den 31. okt. 193.

$12,73 USD 
No#22102
SubjectLiterary history - book collecting - authors, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK