Georg og Edv. Brandes. Brevveksling med Bjørnson - Ibsen - Kielland - Elster - Garborg - Lie. Utgitt av Francis Bull under medvirkning av Morten Borup I--II (i 3 bind)

Gyldendal norsk Forlag 1939-41. Utgit av Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Omslag.

$54,55 USD 
No#141255
SubjectLiterary history - book collecting - authors, Agder
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK