Riksarkivet: Arkivregistraturar 4. Rentekammeret. Lensrekneskapar I. Austlandet

Oslo 1982. 333 sider. Omslag.

$36,36 USD 
No#129995
SubjectPrimary sources - bibliographies, Troms
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK