Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. Femte bind. Register. Utgitt for KLjeldeskriftfondet ved Tom Schmidt

Styret for Kjeldeskriftfondet 1983. sidene 660-832. Omslag.

$14,55 USD 
Bilde
No#147411
SubjectPrimary sources - bibliographies, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK