Primary sources - bibliographies

Search in Primary sources - bibliographies  
 
No#DescriptionPrice
26275 Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte. Herausgegeben von Bernhard Schmeidler. Latinsk tekst
Scriptores Rerum Germanicarum...Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis Ecclesiae pontificum. Dritte Auflage. Hannover und Leipzig 1917. 353 s. Skinnb. Litt skrift og understr.
$27,27 USD
65732 Arbeiderbevegelsen i Norge. En bibliografi
Arbeiderbevegelsens arkiv, Oslo 1979. Maskinskrift. Orig. pappbind. Lett falmet, ellers pen. 54 s.
$9,09 USD
45298
Bilde
Kirkebok for Øyer - Tretten Nr. 3: 1784 - 1824
Øyer og Tretten Historielag 1995. Innbundet. 291 sider.
$27,27 USD
45302
Bilde
Kirkebok for Øyer - Tretten nr. 7: 1875 - 1878
Øyer og Tretten Historielag uten utgiverår. Innbundet. 82 sider.
$18,18 USD
45303
Bilde
Kirkebok for Øyer nr. 8: 1878 - 1893
Øyer og Tretten Historielag 1988. Innbundet. 302 sider
$27,27 USD
37127
Ny
Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 1670
Agder historielag 1991. 137 s. Omslag.
$16,36 USD
62071
Ny
Bilde
Ministerialbok for Ringebu 1696-1734
Dølaringen Boklag, 2. oppl. revidert 1987. Forord av Per Åsmundstad. Orig. pappbind. Som ny. 247 s.
$18,18 USD
76441
Ny
Ministerialbok for Ringebu hovedsogn 1878-1887
Ringebu Historielag 2001. 360 store sider. Innbundet.
$27,27 USD
120883 Norske arkivkataloger. Oversikt over kataloger, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i offentlege norske arkiv av Egil Nysæter
2. opplag 1983. 333 sider. Omslag.
$27,27 USD
147411
Bilde
Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. Femte bind. Register. Utgitt for KLjeldeskriftfondet ved Tom Schmidt
Styret for Kjeldeskriftfondet 1983. sidene 660-832. Omslag.
$14,55 USD
147472 Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bjørkviks histriske forfattarskap 1952 - 1985
Utarbeid ved Norsk lokalhistorisk institutt av Kirsten Osnes. 1986. 27 sider. Omslag.
$10,91 USD
77008 Privatarkiver nr. 1-243. Hovedkatalog
Riksarkivet: Foreløpige arkivregistraturer. 1963. 243 sider. Omslag.
$36,36 USD
124664 Regesta Norvegica - 1320-1336 - IV
Originalbind. Oslo 1979. 515 sider. Meget pen.
$36,36 USD
132492 Regesta Norvegica - bind V - 1337-1350
Originalbind. Oslo 1979. Utgitt for Kjeldeskriftfondet av Erik Gunnes. 526 sider. Meget pen.
$36,36 USD
77009 Registraturar over arkiv frå kriseinstitusjonar 1807 - 1814 (1817)
Riksarkivet: forebels arkivregistraturar 1973. 104 sider. Omslag.
$18,18 USD
120897 Rentekammeret. Lensrekneskapar. I. Austlandet
Riksarkivet: Arkivreistraturar 4. 1982. 333 sider. Omslag.
$45,45 USD
120898 Rentkammeret. Lensrekneskapar II. Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg. Tillegg: Rekneskapar og jordebøker eldre enn 1570
Riksarkivet: Arkivregistraturar 4. 1983. 422 sider. Omslag.
$45,45 USD
129995 Riksarkivet: Arkivregistraturar 4. Rentekammeret. Lensrekneskapar I. Austlandet
Oslo 1982. 333 sider. Omslag.
$36,36 USD
77010 Stathaldar-arkivet 1572-1771 med slottslov-arkivet 1704-1722
Riksarkivet: foreløpige arkivregistraturar. Oslo 1963. 76 sider. Omslag.
$27,27 USD
50811
Ny
Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller
Riksarkivaren. Skriftserie 16. 64 sider. Omslag.
$12,73 USD
32622 Storthingstidende indeholdende tre og tredivte ordentlige Storthings Forhandlinger. 1884. Forhandlinger i Odelsthinget + Lagthinget
1884. Innb. Bibl.eks. Navn.
$27,27 USD
147006 Utdrag av brev fra Louise til Ingeborg [Refling Hagen]. Illustrert av Eli Katrine Krokmoen
Suttung, Tangen 1977. 55 sider. Kartonginnbinding. Hilsen fra Ingeborg + mange andre. Løs i innbindinga.
$18,18 USD
76542
Ny
Utskrift fra menighetsbladet for Spydeberg, Heli og Hovin 1946 til 2006. Fødte, døpte, konfirmerte, vigde, døde. Avskrift av Menighetsbladene ved Kjell Dagfinn Karlsen 2007.
Heftet. 147 A4-sider.
$27,27 USD
00602 Backe, John og Astrid KrøvelLegat-register
1940. 462 s. Innbundet.
$27,27 USD
13185
Ny
Braaten, Ivar G./B. Lindanger/Egil Nysæter (red.)Håndbok i historielagsarbeid. Landslaget for lokalhistorie
1999. 240 s. Innb. Nytt eks.
$54,55 USD
99166 Degn, OleLandhusfolkningsselskapets arkiv. Registratur og journalregistre I-II. 1769-1807
Århus 1971. 492 sider fordelt på 2 bind. Omslag.
$45,45 USD
57536 Fett, HugoDr. Harry Fett - bibliografi 1875 - 1962 - 1975
Gyldendal, Oslo 1975. Fotografier. Orig. pappbind. Ubetydelig slitt. 91 s.
$14,55 USD
132254
Bilde
Finne-Grønn, S. H.Fortegnelse over kirkebøker i stiftsarkiverne i Kristiania
Utgitt av riksarkivet. Innbundet. Kristiania 1915.244 sider. Bindet noe slitt, delvis sprukket i ytre falser.
$18,18 USD
77012 Finne-Grønn, S.H. (utgit av Riksarkivet ved)Geistlig edsprotokol for Oslo og Hamar stifter 1601 - 1730. I. tekst
Kristiania 1918. 236 + 10 sider. Omslag med et par bretter.
$45,45 USD
31368
Bilde
Finne-Grønn, S.H. (utgit av Riksarkivet ved S.H. Finne-Grønn)Geistlig edsprotokol for Oslo og Hamar Stifter 1601-1730
Kristiania 1918. Heftet. XI + 236 + 10 sider. Første 11 sider har løsnet fra permen, noen kommentarer med blyant, ellers pen
$27,27 USD
132496 Fladby, Rolf - Foslie, Gunvor (red)Norske kongebrev - bind IV - 1686-1689
Innbundet. Oslo 1989. 524 sider. Pen. Norsk lokalhistorisk institutt.
$36,36 USD
147619
Bilde
Fladby, Rolf og Gunvor Foslie (red.)Norske Kongebrev. Med innlegg Regester. Bd. III. Kongebrev under Christian V. Hefte 3 1685
Universitetsforlaget 1983. s. 191-274. Omslag.
$27,27 USD
120884 Hals, Harald og Sigurd Rødsten (red.)Nytt fra Statsarkivet i Oslo. Nr. 68 des. 1997. Årgang 18. Akershus stiftamt
266 sider. Omslag.
$18,18 USD
77034
Bilde
Hamre, Anne-Marit (ved)Trondhjems reformats 1589 - Oslo domkapittels jordebok 1595
Utgitt for Kjeldeskriftfondet 1983. Innbundet. 303 sider. Pen
$45,45 USD
89600 Haukaas, KaareHaldan Koht. Ein bibliorafi
1964. 188 sider. Omslag. Bokmerke.
$23,64 USD
73476 Hielm, BørgeStorthings-Efterretninger, indeholdende sjortende ordentlige Storthings Forhandlinger
Kristiania 1854. 922 + 66 spalter. Enkelt sjirtingryggbind. Noe slitt. Bokormhull ved indre fremre fals. Navn.
$45,45 USD
35343
Ny
Johnsen, MetteMoldetrykk 1842-1899. Fortegnelse over publikasjoner trykt i Molde på 1800-tallet
Utgitt av Romsdal Sogelag og EKH trykk til Moldes 250-årsjubileum 1992. 77 s. Innbundet.
$21,82 USD
77014 Kolsrud, Oluf (udgiven af Den Norske Historiske Kildeskriftkommission)Oslo kapitels kopibog 1608-1618. Hefte 1-3 + Oslo kapitels forhandlinger 1609 - 1616. Hefte 1-2
Kristiania 1913-1949. I alt 5 hefter. Delvis usprettet.
$109,09 USD
33356 Martens, Johanne og Gerhard MuntheHåndbok over norsk bibliografi. Bibliografisk litteratur i utvalg. De humanistiske fag
1965. Omslag.
$10,91 USD
50073
Bilde
Motzfeldt, Carl (red.)Storthings-Efterretninger, indeholdende trettende ordentlige Storthings Forhandlinger
Chr.ia 1851. Innbundet. Velbrukt. 1072 + 84 spalter
$45,45 USD
77016 Orholt, E.W. (ved)Norske Herredags-Dombøger. Tredje Række (1625-1646) IX. Navneregister til Bind I-VIII
1934. 60 sider. Granitolbind. Gustav Hebers Ex Libris.
$27,27 USD
142405 Poulsen, Poul PorskærVi passer på historien. En undersøgelse af lokalarkiverne
Sammenslutningen af Lokalarvier 1997.118 sider. Tverrformat. Omslag.
$14,55 USD
35214
Ny
Skarstein, Dag - Vidar Kursetgjerde og bodil LillelienHelse i lokallitteraturen. Bibliografi for Møre og Romsdal
Utgjeve i samband med Det offentllege helsevesen 400 år - 2003 av Fylkeslegen i Møre og Romsdal i samarbeid med Romsdal sogelag. Molde 2002. 128 s. Innbundet.
$18,18 USD
77015 Thomle, E.A. m/fl (ved)Norske Herredags-Dombøger I-IV rekke (1578-1646)
1893-1972. Første rekke I-III + annen rekke I-II navneregister til I-VI i 4 fine skinnbind med Yngvar Nielsens navnetrekk. Hilsen. Resten fordelt på i alt 16 hefter. Stort sett usprettete. Noen med små flekker. (Plassering: i skapet)
$909,09 USD
SEARCH FOR BOOK