Genealogy - heraldry - ex libris

Search in Genealogy - heraldry - ex libris  
 
Showing 1 through 50 of totally 128 books
<< back 1 2 3 next >>

No#DescriptionPrice
150188
Bilde
A guide to research
1994. Heftet. Engelsk tekst. Uten sidetall
$12,73 USD
107838
Ny
Bilde
Alfa personskjema
I slektstavlene er det bare plass til navn, fødsels- og dødsår, men en slektsgransker vil finne mye annet av interesse. Dette noteres på Alfa personskjema som kan brukes sammen med alle tre tavletypene. Personskjemaet er inndelt i bestemte rubrikker hvor du kan samle viktige opplysninger om hver enkelt person på en ryddig og oversiktlig måte. Du fyller ut ett skjema pr. person, og med et enkelt nummersystem ordnes skjemaene etter personenes plass i slektstavlen. Fyldig bruksanvisning følger med. Format A4, hullet for ringperm. Blokker á 50 skjema. Hvert personskjema er på to sider. Alfamateriellet for slektsgransking er utarbeidet av statsarkivar Nils Johan Stoa.
$20,91 USD
107835
Ny
Bilde
Alfa slektstavle - halvsirkel
En enkel og oversiktig tavle med plass til 8 generasjoner og 255 navn. Passer for nybegynnere. Format A2, brettet til A4. Alfamateriellet for slektsgransking er utarbeidet av statsarkivar Nils Johan Stoa.
$8,18 USD
107837
Ny
Bilde
Alfa slektstavle for ringperm
Et fleksibelt "byggesett" som kan utvides etter behov. Hver tavle gir plass til 15 personer fordelt på fire generasjoner. Tavlene lenkes sammen i et enkelt system som gjør det lett å holde oversikt over og finne fram i lange slektslinjer, uten begrensninger i tidsrom eller antall personer. Fyldig bruksanvisning følger med. Format A4, hullet for ringperm. Blokker á 30 tavler. Alfamateriellet for slektsgransking er utarbeidet av statsarkivar Nils Johan Stoa.
$10,91 USD
150307
Ny
Bilde
Alfa slektstavler. Pakke bestående av Slektstavle halvsirkel, Personskjema og Slektstavle for ringperm
Praktisk "startpakke". 2 halvsirkler + blokk med personskjema (50 ark) + en blokk med slektstavler for ringperm (30 ark). Se hvert produkt for mer informasjon. Kjøpt løst: kr 265,-
$41,64 USD
61390 Femtiaars jubilæums Festskrift H.T.S 1855-1905
1905. 332 s. Halvsjirtingbind. Illustrert.
$45,45 USD
108002 Fra Gravåsvollen til Aasheim 1908 - 1968
1968. 42 A4-sider + bilder. Omslag. Noen løse sider. Hilsen på første side.
$27,27 USD
127697 Fundats for Caspar Peter Bügels familiestiftelse og stamtavle over Caspar Petyer Bügels efterkommere
København 1966. 145 sider. Pent, svart skinnbind, med skinn rygg og hjørner. 2 røde ryggetiketter, 4 opphøyde ryggbånd. Ei vakker bok.
$81,82 USD
148842
Bilde
Genealogen nr. 1/2000. 18. årgang
Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening. Heftet. 64 sider. Som ny. Innhold: Ingrid Alexandra - navn for ei dronning, En eldgamme bonde fra Askim, Kvener i slektsforskningen, Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya, Pape-slekter i Norge m.
$9,09 USD
101059 Hafr het en mann. Slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord
Engers boktrykkeri, Otta 1990. Orig. kunstskinnbind. Som ny. 144 s.
$27,27 USD
67791
Bilde
Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift 1939 25. juni - 1964
1964. Heftet. 136 sider + register XVI sider. Pent brukt
$18,18 USD
149762
Bilde
Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind II hefte 1,2 og 5
Hamar 1944-1946. 3 hefter. Noe av innholdet: Christian Spangen: En uekte Skaktavl og hans mor, Finne-Grønn 75 år, Hedemarkens gjengjerd 1514 og 1528, Hougen: Litt om Brattslektens genealogi, Spangen: Frangætten, Veflingstad: Litt om Olaf Thorstenssen Nøttestads etterslekt, Bumerker fra Hedmark I
$18,18 USD
149763
Bilde
Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind IV hefte 1-11
Hamar 1954-1959. 8 hefter (3 hefter er dobbelthefter). Innhold: Kveseth: En hedmarksætt med pentegramseglmerke, Garder: Er Nostad i 1412 - Nøttestad eller Norstad, Søsveen: Nyboåsenog slekta der, Manntallene 1664-66 for Hedemarken, Spangen: Gårdsnavnet Nøttestad, Bumeker fra Hedmark III, Skappel: Hundskjoldætten, piro: I HannaWinsnes fotspor
$45,45 USD
149764
Bilde
Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind V hefte 1-5, 7-10
Hamar 1960-1965. 8 hefter (1 hefte er dobbelthefte). Innhold: Skappel: povel Hovin på Nes, Stuve: Hedemarkslekten Hummer (fortsatt fra bind IV s. 316), Piro: Da farfar bodde i Løten, Aalstadslekten, Søsveen: Aalstadætlinger, Skappel: Fjerdrum, Spangen: Lierslekten
$34,55 USD
149761
Bilde
Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind VII hefte 1,2,3,7,9-10,11-12
Hamar 1971-1975. 6 hefter. Noe av innholdet: Slekten Holm fra Hovinsholm, Skomsrud i Biri, Herset-slekt (Vang), Slekten von Kampen, Major Ouden von Schiønsbyes slekt, To hekseprosesser fra 1600-tallet
$27,27 USD
77452 Heraldisk Tidsskrift nr. 55, 56, 58
1987/88. Omslag.
$18,18 USD
63293 Heraldisk tidsskrift. Bind 8 nr 79
1999. Side 393-421. Originalt omslag.
$9,09 USD
63286 Heraldisk tidsskrift. Bind 8 nr 73
1996. Side 105-134. Originalt omslag.
$9,09 USD
63289 Heraldisk tidsskrift. Bind 8 nr 75
1997. Side 201-224. Originalt omslag.
$9,09 USD
63290 Heraldisk tidsskrift. Bind 8 nr 76
1997. Side 233-285. Originalt omslag. Blant annet om de tre kroner, korset og unionssymbolikk mm.
$9,09 USD
63275 Heraldisk tidsskrift. Bind 9 nr81
2000. 31 s. Originalt omslag. Illustrert. Blant annet om Prinsesse Alexandras våpen.
$9,09 USD
149135
Bilde
How to trace your ancestors in Norway
Heftet. Uten år (før 1959). 14 små sider som er limt inn. Navn er overstrøket med svart tusj
$18,18 USD
147777 Hvem Forsker Hvad. 1980-90, 1994-95, 1996, 1997, 1999 - i alt 16 hefter
Udgives af de slægtshistoriske foreninger i Danmark. 1996-årgangen avflekket på bakomslaget
$18,18 USD
103576 Johannes Andersen 1796 - 1883. Gårdbruker på Sandåker i Østre Toten. Hans efterslekt
Oplysninger samlet av Eivind Jerve, arkivar i Riksarkivet, Oslo. [1937]. 17 små sider. Omslag. Løs. Stiftene forsvunnet. Christian Spangens bokmerke på foromslaget.
$36,36 USD
03526 Kullboka. De medisinske kandidater våren 1951
120 s. Ib.
$27,27 USD
149360
Bilde
Lokalhistorisk magasin nr 1-4 2008, nr. 1-4 2009 og nr. 1-4 2010
Tilsammen 12 hefter (i god stand). Noen av temaene: Familien, Lokalhistorie og internett, Kulturminneåret 2009, Håndverk og arbeidsteknikker, Kart og lokalhistorie, Turisme og reiseliv, Historieformidling, Lokalhistoriske årbøker, Handel og vandel, Bydelshistorie, Andre verdenskrig, Natur og miljø
$63,64 USD
113697 Norsk Portretter - Videnskapsmenn
Norske Minnesmerker. Med innledning av Francis Bull. Innbundet. Vareomslag med rifter. Oslo 1965. Stort format. 399 sider. Pen.
$54,55 USD
150179
Bilde
Our family tree. A history of our family
Poplar books 2010. Innbundet. Engelsk tekst. Til utfylling. Boken er ikke utfylt. Pen
$18,18 USD
100366
Bilde
Studentene fra 1909. Biografiske oplysninger samlet til 25-årsjubileet 1934
Innbundet. 455 sider.
$25,45 USD
44550 Studentene fra 1936
Originalt lerretsbind. 631 sider. 25-års jubileet.
$27,27 USD
86489 Studentene fra 1942
Innbundet. 679 sider. Biografier. Portretter. Forsatsblad revet ut, ellers pen.
$21,82 USD
149282
Bilde
Torger Olsen Holes efterkommere 1795-1927 (et slægtsregister)
Heftet. 52 sider. Navnetrekk. Pent eksemplar. Tittel på forsiden Holeslægten
$34,55 USD
121913 Østvoldslektas stevne 12. august 1973 i Malungen
11 A4-sider.
$18,18 USD
150190
Bilde
Abbott, John PatrickFamily patterns. A personal experience of genealogy
Kaye & Ward, London 1971. Innbundet. Vareomslag. Engelsk tekst. 109 sider. Navnetrekk/ hilsen. Noe falmet. Innholdet er i god stand
$12,73 USD
149426
Bilde
Aurenes, OlaRogalendingar og ætter. 50 biografiar og 79 ættelister. Band I
Forlagt av Cammermeyers boghandel 1948. Innbundet. 188 sider. Navnetrekk. Pen bok
$69,09 USD
30639
Ny
Bilde
Barbala, HaraldKiil - Lund. Et bidrag til Nilsen Lund-familiens historie
1995. 140 s. Innb.
$49,09 USD
130419 Bjørnstad, Tom og StineHefte Ringerike. Hvem har gjort hva og når?
5. januar 1999. 77 A4-sider. Stiftet.
$14,55 USD
142292 Bo Bramsen & Kathleen WainThe Hambros 1779 - 1979
Michael Joseph, London 1979. 457 sider. Rikt illustrert - også i farger. Rødt sjirtingbind.
$45,45 USD
154799
Bilde
Boström, LeifNederkalix Sockens familjer 1539-1739
Tåby 2004. Innbundet. 855 sider. Svensk tekst. Navn (etternavn), ellers nesten som ny
$90,91 USD
15479
Ny
Bilde
Danielsen, HaraldIngeborg Huitfeldt. Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord?
Eget forlag 1998. Innbundet. Vareomslag. Flere fargebilder. Storformat. 77 sider
$25,27 USD
94464
Ny
Bilde
Danielsen, Rolf KristianStrandstedet Snig før år 2000
Sluttført av Torbjørn Stensland og Rolf Steinar Bergli. 1999. 320 sider. Kunstskinnbind. Vareomslag.
$63,64 USD
63134 Ekrheim, Helga og Olav (red.)Norges filologer og realister
1950. 973 s. Originalbind. Illustrert.
$45,45 USD
93122 Erichsen, R. Werner (red.)Studentene fra 1921
J. W. Eides boktrykkeri, Bergen 1949. Fotografier. Orig. sjirtingbind. Lett falmet, ellers pen. Navn. 406 s.
$36,36 USD
61849 Erichsen, Werner (red.)Studentene fra 1921
1949. 405 s. Originalbind. Illustrert. Bleket rygg.
$36,36 USD
119288 Friis, Jakob - utgitt av, StatsarkivarProst Niels Friis´dagbok og opptegnser 1773-1814
1941. 129 sider. Granitolbind. Ex Libris.
$45,45 USD
24244
Ny
Frydenlund, VidarHuseby Mellom eller Nordre i Berg i Østfold. Ole Olsen og Berthe Mathisdatter. Deres aner og etterkommere
1990. 199 s. Innb.
$59,09 USD
149337
Bilde
Gjestrum, John AageGards- og slektshistoriske bygdebøker. En studie av 170 bokmeldinger i tidsskriftet Heimen1922-1981
Heftet. 79 sider
$10,91 USD
76607 Goldmann, Is.Kända stockholmare
IGO-förlaget. Stockholm 1935. XXV + 879 sider. Originalt sjirtingbind. Navn på smusstittelside.
$27,27 USD
124582 Grønvold, Fr.Slægts-krøniker 1-2
Originalbind. Christiania 1924/1925. 296+133-298+192 sider. Pene.
$118,18 USD
86077
Bilde
Haganæs, JulSlekt skal følge - Dieserudfolket fra Aurdal
Innbundet. Aurdal 1983. 124 sider- Illustrert med fotos.
$36,36 USD
<< back next >>

SEARCH FOR BOOK