Halling, Sigurd (red.) - Andreas Backer (hovedred.)

Olav Norges Kronprins. Festskrift i anledning av H.K.H. Kronprins Olavs bryllup Oslo 21. mars 1929

Helge Erichsens Forlag 1929. Det dekorative utstyr er tegnet av Albert Jærn. Omslag.

$45,45 USD 
Bilde
No#137391
SubjectRoyal dynasties, Akershus
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK