Tinglysingsavgjørelser 1955-78. Utarbeidet av Justisdepartementet

Universitetsforlaget 1979. 494 sider. Burgunder kunstskinnbind. Lite stempel.

$54,55 USD 
No#129096
SubjectLaw, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK