Makten og paragrafene. Dokumentasjon av kapitalistisk klassejustis

Utgitt av Bevegelsen mot klassejustis i Norge. 1969. 48 sider. Omslag. Navn og liten flekk.

$14,55 USD 
No#142218
SubjectLaw, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK