Lovgivning vedrørende den norske kontinentalsokkel

Det kgl. dep for industri og håndverk, Oslo januar 1973. 4. utgave. Heftet. 159 sider. Med uoffisiell engelsk oversettelse

$14,55 USD 
Bilde
No#165213
SubjectLaw
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)3/24/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK