Law

Search in Law  
 
Showing 1 through 50 of totally 164 books
<< back 1 2 3 4 next >>

No#DescriptionPrice
129990 Børre Knudsen-dommen i Malangen herredsrett
Universitetsforlaget 1982. 67 sider. Omslag. Dommen er gjengitt i sin helhet!
$21,82 USD
119267 Criminal Justice Through The Ages. From divine judgement to modern German legislation
Volume IV of the pubications of the Mediaeval Crime Museum, Rothenburg ob der Tauber. 1981. 324 pages. Softcover. Ex Libris.
$36,36 USD
142440 Den Norske Advokatforening. Håndbok del II. Medlemsliste. 6. Utgave
Oslo 1983.193 sider. Omslag.
$14,55 USD
121322 Den norske civilproces. Femte del. Konkurs og akkordforhandling. Tredje udgave omarbeidet paa grundlag af civilpeocesreformen. Under medvirkning af P.I.Paulsen
1924. 424 sider. Pent skinnbind. Understrekninger. Navn.
$27,27 USD
130137 Domstolene og rettspleien i Norge. En kort oversikt
Utgitt av Justisdepartementet 1955. 86 sider. Omslag.
$12,73 USD
09441 Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet I-II
Det Beste1971. I 2 bind.
$27,27 USD
09945
Bilde
Familiens lovbok. Jus i hverdagslivet. 2.utgave. Bind II.
Det Beste 1973. Innbundet. 501 s.
$18,18 USD
142437 Festskrift til Harald Halvorsen på 60-årsdagen 24. juli 1989
1989. 71 sider. Omslag.
$14,55 USD
54257 Garden skifter eier
1964. 151 s. Originalbind.
$16,36 USD
12298 Grunnloven vår 1814 til 1971. Utgave for selvstudium ved Tønnes Andenæs
1971. Hf.
$10,91 USD
23406 Hus og hjem. Jus for familien. (Arv, skifte, trygder, personvern m.m.)
1985. Gyldendal. 300 s. Innbd. orig. vareomslag.
$27,27 USD
131650 I gode og onde dager... Ekteskapslovgivningen og den kristne etikk. Med godkjent studieplan
Land og Kirke 1979. 164 sider. Omslag. Brett i bakomslag.
$14,55 USD
98898 Jarøy skattelovsamling for inntektsåret 2004 forskuddet 2005
Jacob Jarøy Forlag 2005. Med CD: Rett til kildene 2005:1. Orig. kartongbind. Som ny. 1430 s.
$18,18 USD
149364
Bilde
Kongeriket Norges Grunnlov. Gitt i Riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814. Som den lyder i dag ifølge de endringer som senere er foretatt
Med forklaringer ved Finnn Jor og illustrasjoner av Jan O. Henriksen. P.F. Steensballes forlag 1978. Nummerert, nr. 628 av 1000 i første opplag. Blank forsatsside er klippet ut. Noe falmet, Innbundet. 120 sider. Gullsnitt
$18,18 USD
59015 Lov og rett for forbrukeren
1997. 2. opplag. 233 s. Originalbind.
$14,55 USD
24279 Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjølelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge i Tidsrummet fra 1814 - 1848.
Uttogsviis udgifne af Julius August S. Schmidt. 1ste Bind 1814-1831. Chri.a 1849. Litt slitt skinnb.
$36,36 USD
165213
Bilde
Lovgivning vedrørende den norske kontinentalsokkel
Det kgl. dep for industri og håndverk, Oslo januar 1973. 4. utgave. Heftet. 159 sider. Med uoffisiell engelsk oversettelse
$14,55 USD
142218 Makten og paragrafene. Dokumentasjon av kapitalistisk klassejustis
Utgitt av Bevegelsen mot klassejustis i Norge. 1969. 48 sider. Omslag. Navn og liten flekk.
$14,55 USD
146308
Bilde
Norges Lover 1682 - 1969
Grøndahl & søns boktrykkeri 1970. Rødt kunstskinnsbind. 2691 sider. Litt slitt i kantene
$34,55 USD
35183 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
$36,36 USD
35184 Norsk Lovtidend 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m.v. 1969 I-II
I 2 skinnbind.
$36,36 USD
86665 Prov. anordninger, kgl. res. m.v. 1940-1945
Innbundet. Utgitt av det Kgl. justis- og Politidepartement, p.t. London 1945. 281 sider.
$27,27 USD
119767 Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 april 1874 jemte bihang, innehåldande vidlytigare författningare, hvilke icke kunnat i lagboken införas
Femte upplagan. Stockholm 1874. 721 sider. Skinnryggbind. Sprekker i falsene. Litt skadd ved kapitelene. Fra Magnussens bokbinder på Hamar.
$63,64 USD
129096 Tinglysingsavgjørelser 1955-78. Utarbeidet av Justisdepartementet
Universitetsforlaget 1979. 494 sider. Burgunder kunstskinnbind. Lite stempel.
$54,55 USD
126639 Adeler, ArnoldDe vigtigste norske handelslove siden 1880. Forsynede med endel henvisninger
2det oplag 1915. 216 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Liten flekk.
$14,55 USD
115481 Andenæs, Johs.Innføring i rettsstudiet
Grøndahl Dreyer, Oslo, 3. utg., 2. oppl. 1979. Orig. kartongbind. Pen. Navn. 174 s.
$14,55 USD
115327
Bilde
Andenæs, Johs.Statsforfatningen i Norge
Tano, Oslo, 7. utg., 3. oppl. 1994. Innbundet. 560 s. Lett falmet, flekk i snittet, ellers pent brukt
$27,27 USD
86820 Andenæs, Johs.Straffeprosessen i første instans
Innbundet. Vareomslag. Oslo 1977. 3. opplag. 452 sider. Mange understrekninger.
$16,36 USD
117566 Andenæs, Kristian og Leif Oscar Olsen (red.)Sosialrett
Tano, Oslo, 4. utg. 1993. Orig. kartongbind. Lett falmet, litt slitt i kanter. 645 s.
$27,27 USD
147522 Andersen, KristenErstatningsrett
Grundt Tanum 1959. 395 sider. Sjirtingbind. Navn.
$18,18 USD
09387 Andersen, KristenKjøpsrett
2.oppl. 1965. Ib. Forsatsbl. utrevet. Understr. og notater.
$18,18 USD
05578 Andersen, OskarLovgivningen om umyndige, vergemaal og formyndervæsen med skriveler, cirkulærer m.m.
1911. Ib. Rifter på ryggen. Navn.
$27,27 USD
93051 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo, 2. oppl. 1967. Illustrert av Paul Lorck Eidem. Orig. kartongbind m/vareomslag. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
$18,18 USD
105898 Apenes, Christian B.Mennesker og jurister
Cappelen, Oslo 1967. Illustrasjoner: Paul Lorcj Eidem. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 142 s.
$18,18 USD
05564 Arnholm, Carl Jacob, og Peter LødrupFamilieretten
1976. 299 s. Ib. Mye understr. og kommentarer fra flittig student.
$27,27 USD
05500 Arnholm, Carl Jacob.Lærebok i familierett
1936. Ib.
$36,36 USD
133902 Arnkværn, Betten (red.)Jus i hverdagen
Gyldendal. 2. reviderte utgave 1996. 286 sider. Kartongbind.
$18,18 USD
77325 Aubert, Otto B.A. (udgivet af)Norsk Lovsamling for Folk paa Landet, indeholdende Love, Forordninger, Deparements-Skrivelser m.m. indtil Aaret 1882
Tredie forøgede Udgave. Kristiania 1883. 924 sider. Noe slitt skinnbind. med ryggetikett. Navn o.l. på friblad bortrevet.
$81,82 USD
136762 Augdahl, Per og Hans Fredrik MarthinussenJuridisk formularbok
Gyldendal 1956. 162 sider. Kartongbind med sjirtingrygg. Et par stempler.
$14,55 USD
124406 Austenå, Torgeir / Øvstedal, SverreJordskifteloven - Kommentarutgave
Innbundet. Oslo 1994. 2. utgave. 352 sider. Meget pen.
$36,36 USD
05632 Bech, StianKonkurslovgivningen med kommentar og domsuddrag samt skrivelser og cirkulærer
1906. 471 s. Skinnb.
$54,55 USD
125194 Bendow, Peter - tekst og tegning avOmkring rettens skranke
1943. 161 sider. Kartongbind. Vareomslag.
$21,82 USD
129091 Bjerke, Hans Kristian og Erik Keiserud - med kommentarer avStraffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer. Bind II
Tano 1986. 541 sider. Kartongbind. Mange stempler fra sorenskriverembete.
$18,18 USD
50843
Ny
Bjorvatn, Øyvind (red.)800 år i folkets tjeneste. Lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand
Utgitt av Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand i samarbeid med Tvedstrand Lensmannskontor 2005. 96 sider. Innbundet.
$27,27 USD
111974 Bolstad, Tove M.Bondekvinne - liv og lov
Landbruksforlaget, Oslo 1991. Orig. kartongbind. Lett falmet, ellers pen. 160 s.
$18,18 USD
76175 Borum, O.A.Dansk Lovsamling 1665-1930 I-V + 1932, 1933, 1949, 1941
1930. 1932-1941. Bind I-V i originale mørkebrune skinnbind. 1932-33 i lysere brune skinnbind. 1940-41 i svarte (!) skinnbind. Et fint sett.
$272,73 USD
61245 Bratholm, Anders (red.)Barnerett
1983. 188 s. Originalt omslag. Understrekninger med markørpenn i teksten.
$10,91 USD
90888 Brudvik, Arthur J.Skatterett for næringsdrivende
Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 19. utg. 1996. Orig. pappbind. Som ny. 728 s.
$18,18 USD
25020 Brøgger, Kr. Fr.Loven i praksis. Juridisk-økonomisk opslagsverk for hvermann
1934. Solid skinnb. Stempel.
$18,18 USD
17146 Bråthen, Tore (red.)Husadvokaten 1-3
Ill. av Jan O. Henriksen.1987. Innb.
$45,45 USD
<< back next >>

SEARCH FOR BOOK