Thorsen, Magne

I strid og arbeid. Gjennom 50 år 1919 - 1969. Bedriftsklubben ved Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

1969. 230 sider. Hellerretsbind. Liten skade i øvre hjørne.

$18,18 USD 
No#142742
SubjectCompanies - association, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK