Brehm, Alfred Edmund

Reseskisser från Nordostafrika eller de under egyptisk överhöghet stående länderna Egyten, Nubien, Sennar, Rosseeres och Kordofan samlede under hans åren 1847 - 1852 företagna resor

Malmö, Världslitteraturensbn Förlag 1931. 185 sider. Marmorert kartongbind med skinn rygg og hjørner.

$27,27 USD 
No#141228
SubjectTravles - geography, Sweden / Swedish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK