Læreplan for forsøk med 9-årig skole. Andre utgåva. 3. opplag. Forsøk og reform i skolen - nr. 7

Forsøksrådet for skoleverket 1968.343 sider. Originalt kartongbind. Plasttrekk.

$18,18 USD 
No#147003
SubjectSchool history - education - school books, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK