H. Hansen - Seminarlærer

Forsøg til en praktisk Veiledning ved den mundtlige Undervisning i Modersmaalet i Almuskolen

Christiania 1859. Trykt og forlagt af J.Chr. Abelstad. 77 sider. Marmorert kartongbind. Enkel skinnrygg. Litt slitt i hjørnene. Navn.

$36,36 USD 
No#147530
SubjectSchool history - education - school books, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK