Samfunnsøkonomiske studier nr. 26. Nasjonalregnskap, modeller og analyse. En artikkelsamling til Odd Aukrusts 60-årsdag

Statistisk Sentralbyrå 1975. 320 sider. Omslag.

$27,27 USD 
No#127951
SubjectPolitics - economy - statistics, Møre og Romsdal
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK