Ve, Hildur

Samfunnet og arbeiderklassen. Parsons syn på arbeidernes situasjon i lys av marxistisk teori

Univertsitetsforlaget 1977. Heftet. 81 sider. Lett falmet

$12,73 USD 
Bilde
No#165377
SubjectPolitics - economy - statistics
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/2/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK