Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik

Hvordan organisasjoner fungerer 3. Utgave

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 2009. Heftet. 500 sider. Som ny

$23,64 USD 
Bilde
No#151489
SubjectPolitics - economy - statistics, Sweden / Swedish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK