Den internasjonale situasjon og sovjetregjeringens utenrikspolitikk

utenriksminister V.M. molotovs redegjørelse i SSSR`s Høyeste Sovjets møte, 8. februar 1955. Bilag til "Sovjet-nytt" nr. 31-1955. Heftet. 38 sider

$14,55 USD 
Bilde
No#154864
SubjectPolitics - economy - statistics
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)7/31/2020
<< Back
SEARCH FOR BOOK