Lærebok i tysk for jernbanens tjenestemenn. Ved trafikkoverinspektør H. Lilleaasen og lærer Erling Sørli

Utgitt av Hovedstyret for Statsbanene. Nasjonaltrykketiet 1941. 204 sider. Kartongbind.

$27,27 USD 
No#142389
SubjectCommunications - radio - TV - computing, Germany / German
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK