M.B. Landstads kirkesalmebok. Revidert og forøket av stiftsprost Gustav Jensen med bistand av en komité. Menighetsutgave

Andaktsbokselskapets forlag 1952. 640 små sider. Rødt helskinnbind. Helt gullsnitt. Leseband. Indre denteller.

$27,27 USD 
No#142217
SubjectSong books - music, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK