Fredborg, Klari (samlet av) - tegnet av Jørgen Glud - norsk utgave ved Øystein Årva

Kom og syng 1-2

Barnesanger og sangleker til bruk i barnehager og skolens første klasser. For Norge: Musikk-Huset 1986. - 2: Sanger, korsatser, sangleker og danser til bruk i skolens 2.-4. klasse. Musikk-Huset 1997. 75 + 105 sider. Omslag. Særlig bind 1 er løs og mangler ryggstripe. Forfatterhilsen (fra Ø.Å.) og stempel.

$18,18 USD 
Bilde
No#147360
SubjectSong books - music, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK