Arndt, Johan

Sex Bøger om den sande Christendom, handlende om sande Christnes salige Omvendelse, hjertelige Anger og Ruelser over Synden, sande Tro og hellige Levnet og Omgjængelse. Hvortil er føiet syv af den salige Mands Sendebreve samt hans Betænkning

over den saakaldte tydske Theologi, hans Levnetsløb og tvende Testamenter tilligemed hans Paradis-Urtegaard. Til Trykken befordret efter den første danske Udgave af 1743. Horten 1881. 860 + 229 sider. Slitt kartongbind med skinn rygg og hjørner. Sprekker i falsene.

$63,64 USD 
No#141291
SubjectReligion - church history - mission, Denmark / Danish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK