Norsk Misjonsleksikon I-III. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsr├ąd og de misjoner dette representerer

1967. 878 + 928 + 1130 spalter. Pene helskinnb. med topp gullsnitt.

$90,91 USD 
No#13765
SubjectReligion - church history - mission, US / England / English
Second hand / NewSecond hand
Keywords leksikon verker
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK