Hjelde, Sigurd - Otto Krogseth - Lars Frode Larsen - utgitt av

Festskrift til Tor Aukrust. Mennesket, kulturen, samfunnet

Til 80-årsdagen, 8. november 2001. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie nr. 6. 198 sider. Kartongbind.

$21,82 USD 
No#121022
SubjectReligion - church history - mission, Nordland
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK