Julius Disselhoff - Bearbeidet efter J.D. af J.B.Blom, Prest

Dr. Martin Luther, hans Liv og Gjerning. Et Festskrift til hans 400aarige Fødselsdag. Illustrert Folkeudgave

2det Oplag. Det norske Lutherstiftelses Forlag, Kristiania 1883. 151 sider. Portrett som frontispiece. Omslag uten trykk. Usprettet.

$14,55 USD 
Bilde
No#147731
SubjectReligion - church history - mission, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK