Religion - church history - mission

Search in Religion - church history - mission  
 
Showing 1 through 50 of totally 1099 books
<< back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next >>

No#DescriptionPrice
154917
Bilde
100 maxims of Imam Ali (Peace be upon him)
September 2000. Innbundet. Storformat. Vareomslag. Engelsk, arabisk, fransk, spansk tekst. 116 sider
$23,64 USD
147032
Bilde
3-aarsberetning 1920-1922. Avgit ved sekretæren
Det Norske Lutherske Indremissionssekap 1923. 182 sider. Omslag.
$12,73 USD
13518 Agder Bispedømme 1973
149 s. Hf. Brett i forperm.
$10,91 USD
126421 Alt skjønt i sin tid. Malerier og tekst av Laura Lewis Lanier
Forord av Jorunn Hindenes. Lunde 1995. Upaginert. Kartongbind med dekorert forperm.
$14,55 USD
141399 Andagtsbok for syke børn. Utgit av Luthersk Bokmission - Korte stykker for syke barn av G.W.Wulfsberg, Sogneprest i Vannelven
Bergen 1910. Upaginert. Omslag. "Alle vore bøker utdeles gratis og franco."
$18,18 USD
117487 Andakt i Forsvaret
Utgitt av Feltprestkorpset 1989. Orig. plastbind. Småformat. 71 s.
$12,73 USD
116238 Bahá'í-troen
Bahá'í Forlag, Oslo. U. å. Brosjyre med fargefotografier. Brett i bakre omslag.
$7,27 USD
95727 Barnets legender
Riksmålsforlaget, Oslo 1966. Gjenfortalt av Leif Wærenskjold. Illustrasjoner. Orig. kartongbind m/vareomslag. Lett falmet, rift i omslag. Navn. 51 s.
$12,73 USD
154650
Bilde
Bibel-ordbog indeholdende omkring 45.000 alfabetisk ordnede henvisninger til Den hellige Skrift(de kanoniske bøger)
Kristiania/ Kiøbenhavn/ Minneapolis 1899. Innbundet. 520 sider. Noen flekker øverst på flere sider uten teksttap. Ryggstripen har to små rifter øverst, ellers pent brukt bind
$36,36 USD
155304
Bilde
Bibel-Ordbog indeholdene omkring 70 000 alfabetisk ordnede henvisninger til den hellige skrift
Kristiania, 1907. Innbundet. 640 s. Gotisk skrift.
$27,27 USD
165092
Bilde
Bibelen for små og store
Bibelselskapets forlag 1987. Innbundet. Illustrert av Anita Behrendt. 341 sider. Navn er overstrøket med hvit korrekturlakk. Pent brukt
$23,64 USD
150603
Bilde
Bibelen. Det gamle og Det nye testamente
Det Norske Bibelselskap 2. utgåva 1985, 6. opplaget 1992. Heftet. Nynorsk. 1072 + 320 sider + tillegg. Navn (på innsiden) er strøket over. Litt bruksslitasje utvendig, ellers pen
$12,73 USD
136506 Bibeln eller Den Heliga Skrift. Innhållande Gamla och Nya Testamentets Kanoniska Böcker
A.P. Lundborg, Worcester, Mass.Uten utgiverår (ca. 1900?). 936 + 403 sider. Mjukt helskinnbind. Helt gullsnitt.
$27,27 USD
31205 Bjørgvin. Kyrkjesogelaget 1967
125 s. Omslag.
$13,64 USD
119497 Boken om Job
1957. 82 sider. Bokutstyr i originaltresnitt ved Hans Gerhard Sørensen. Innbundet. Vareomslag.
$27,27 USD
07645 Borg 72. Årbok for Borg Bispedømme. 3.årg.
108 s. Hf. Hilsen.
$13,64 USD
21761 Borg 81. Årbok for Borg Bispedømme
97 s. Hf. Hilsen på innside av omslag.
$9,09 USD
125445 Budbäraren, Evangeliska Fosterland-Stiftelsens Tidning. Fjortonde Årgången 1870-1871
Stockholm 1870. Kartongbind med skinn og hjørner.
$18,18 USD
152631
Bilde
De fyra evangelierna. Med bilder av målningskonstens främste
Utgivare: Svenska journalen, Stockholm. Uten år. Innbundet. Storformat. 141 sider. Navneetikett. Slitt utvendig, innholdet er i god stand
$25,45 USD
111975 De små gleder: Ord om engler
Aschehoug, Oslo 1997. Utvalg ved Bente Klinge. Illustrasjoner: Anne Kristin Hagesæther. Orig. kartongbind. Som ny. Lommeformat. 63 s.
$10,91 USD
111975 De små gleder: Ord om engler
Aschehoug, Oslo 1997. Utvalg ved Bente Klinge. Illustrasjoner: Anne Kristin Hagesæther. Orig. kartongbind. Som ny. Lommeformat. 63 s.
$10,91 USD
121891 Den lille Bibel-Konkordants eller de vigtigste bibelske Begreber oplyste ved Sammenstilling af de dertil hørende Bibelsteder. Efter den engelske Originals 111te Tusinde.
2det Oplag. Den norske Lutherstiftelses Forlag. 1886. 179 sider. Sjirtingbind. Slitt på ryggen. Navn.
$14,55 USD
19570 Den norske kirke og staten. Innstilling fra Det frivillige kirkeråds utredningskommisjon av 1969
1973. Hf.
$10,91 USD
141746
Bilde
Den svenska psalmboken. Föslag till Gemensamma psalmer. Svenska kyrkans psalmer. Nio frikyrkliga samfunds psalmer. Preliminär förteckning
Verbum. etter 1985. 752 sider. Omslag. Navneetikett fra NRK på forside. Skrift i øvre snitt.
$18,18 USD
129183 Den trofaste Forjætter. Betragtninger til hver Dag i Maaneden. Af Forfatteren til "Morgen- og Aftenvagter" m.m.
Oversat fra Engelsk. 24de Oplag. Kristiania 1918. Forlagt av Lutherstiftelsens Boghandel. 127 bittesmå sider. Originalt sjirtingbind. Slitt og flekkete permer.
$14,55 USD
151782
Bilde
Den unge christen. Betragtninger over Confirmationen og ud over Livets Bane
København 1854. Innbundet. Lommeformat. Gotisk skrift. 230 sider. Notat/ navnetrekk på innsiden. Stor gjennomgående flekk, dog uten tap av tekst
$18,18 USD
147028
Bilde
Det Norsk Lutherske Kinamissionsforbund. Aarbok 1917
Tillæg til "Kineseren" nr. 25-26 1918. 81 sider + tabeller. Omslag.
$12,73 USD
98881 Det norske baptistsamfunn. Årbok 2000
Utgitt av Norsk Litteraturselskap. Fotografier. Orig. omslag. Pen. 208 s.
$12,73 USD
12279 Det Norske Misjonsselskaps årbok 1934
Stavanger 1935. 92 s. + regnskap. Hf. Fuktflekk på første sider.
$10,91 USD
147460
Bilde
Det norske Missionselskabs 71de aarsberetning (1912)
Det norske Missionsselskabs bogtrykkeri. Stavanger 1913. 216 sider. Omslag. Liten sprekk i ytre fals. Tillæg til "Norsk Missionstidende" no. 24, 1913.
$18,18 USD
19554 Det Nye Testamente og Salmenes Bok
1931. Orig. sjirt.b. Hilsen på forsatsblad.
$13,64 USD
01072 Det Nye Testamente og Salmenes bok
1941. Ib.
$12,73 USD
119063 Det nye testamente og Salmenes bok
Bibelselskabets forlag. 1987. 322 sider + salmenes bok 109 + tillegg 35 sider. Norsk Gideon. Svart kunstskinnbind. Pen.
$14,55 USD
152176
Bilde
Det Nye Testamente.
I ny Oversættelse udgivet af Det Norske Bibelselskab, Kristiania 1904. Innbundet. 385 + VI sider. Gotisk skrift. Skinnrygg. Slitt utvendig, navnet på innsiden, innholdet er ok
$18,18 USD
152205
Bilde
Det Nye Testamente. Ny oversættelse
Det norske Bibelselskaps forlag, Kristiania 1913. Innbundet. 320 sider + kart. Navnetrekk. Pent brukt
$27,27 USD
154605
Bilde
Det nye Testamente. Studieutgave
Det norske Bibelselskap 2008. Innbundet. 1464 sider. Pent brukt
$27,27 USD
54596 Det nye testamentet
1975. 573 s. Originalbind.
$18,18 USD
107943
Bilde
Det nye testamentet
Det Norske Bibelselskap 2005. Innbundet. 794 sider. Som ny.
$18,18 USD
160003
Bilde
Det Nye Testamentet med forklaringer
Utgit av Norges kristelige lærerforbund. Cappelens Forlag. Kristiania 1914. Innbundet med myke permer. S. 597
$27,27 USD
149367
Bilde
Det største menneske som noen gang har levd
Watch Tower Bible and Tract Society 1991. Innbundet. Illustrert. 133 tekster. Pen bok
$14,55 USD
42326 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers
Stuttgart 1961. Orig. sjirtingbind. Hilsen på forsatsblad.
$27,27 USD
50682 Divi Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Operu, Tomus Secundus. Ea complectens, quæ faciunt ad elucidationem Matthæi, Marci, & Lucæ, quatenus haberi potuerunt.
Venetiis 1583. 456 sider. Apud Dominicum Nicolinum. Boktrykkermerke på tittelside og siste side. Samtidig pergamentbind . 23 x 18 cm. Noen fuktflekker og spor etter bokormer på innerside av permene. Ellers i bra stand. (Plassering: i skapet)
$454,55 USD
138504 Drama drama drama - et ledd i forkynnelsen
Triangelforlaget, 1980, heftet, noe løs i innbindingen, 162 sider
$16,36 USD
42697
Bilde
Eina kirke 1890-1990. Kirke og kristenliv i Eina sokn gjennom 100 år
1990. Innbundet. 67 sider. Pen
$18,18 USD
59654 En af Guds helte. En Levnetsskildring av William Penn
1916. 140 s. Originalbind. Illustrert.
$13,64 USD
165210
Bilde
Er mennesket blitt til ved utvikling eller ved skapelse?
Utgitt på norsk i 1970 av Watchtower bible and trasct society of New York. Innbundet. 191 sider. Arkene er noe gulnet
$10,91 USD
107637 Et liv i lovsang
Luther forlag 1979. 24 sider. Kartongbind m/vareomslag.
$12,73 USD
91997 Evangeliets prinsipper. Håndbok
Utgiver: Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige 1980. Illustrasjoner. Sanger m/noter. Orig. pappbind. Noe slitt. Hilsen. 356 s.
$12,73 USD
141377 Evangelisk Postille, en Samling af Prædikener til samtlige Søn- og Helligdage i Aaret. Et Udvalg af vor Tids bedste tydske Prædikensamlinger, udgivet af Carl Ebeling 1ste - 2den Deel
Kjøbenhavn 1849-1850. Forlagt af Chr. Steen & Søn. 380 + 458 sider. Noe oppskrapt kartongbind med skinn rygg og hjørner. Sprekk ved fremre sals. Noen løse sider. Navn G. Skjeseth, lærer i Vang.
$45,45 USD
152103 Evangelium Vitae - Om menneskelivets verdi og ukrenkelighet.
St. Olav forlag, Oslo 1996. Heftet/pocket. 156 s. Meget pen
$14,55 USD
<< back next >>

SEARCH FOR BOOK