Schulze, Johan Anthon

Eit eldre jamningstilhøve i Vest-Vikversk (Eldre jamning på -å). Ei utgreiding i jamføring med stoda i Numedal, Aust-Telemark og andre vikvermål med ekskurs, målkart og illustrasjonar. I

Universitetsforlaget 1972. Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Olav T. Beito XXVII. 145 sider. Omslag.

$23,64 USD 
Bilde
No#139474
SubjectFolklore - language - dictionaries - names, Telemark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK