Bakken, Kristin og Åse Wetås (red.)

Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. . Blindern 11. - 12. mai 2000. Namn gjennom 2000 år namn i år 2000

Seksjon for namnegransking, Universitetet i Oslo 2000. 223 sider. Omslag + 8 eks av Nytt om namn.

$18,18 USD 
No#147284
SubjectFolklore - language - dictionaries - names, Hedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK