Einbu, S.

Hvor gammel er verden?/ Verdensrummet/ En sols historie/ Kan nordlyset høres? m.m

9 særtrykk av "Naturen" 1926-1942. Inkluderer i tillegg til de som er nevnt i tittelfeltet: Foranderlige stjerner/ Stutt oversyn over solsystemet/ Vårt univers/ Overtro og himmelfenomen/ Stjerneskott eller meteorer. Hefter.

$25,45 USD 
Bilde
No#152395
SubjectPhysics - technique - chemistry - oil - energy - science
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)1/19/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK