Nickelsen, N og Giertsen, O.S.

Lærebok i sjømannskap, maskinlære med videre til bruk ved sjømannsskolene

Aschehoug 1931, Femte utgave, med ca. 250 figurer i teksten og fem plansjer (en mangler). Innbundet (brun skinnrygg, gullskrift), 498 sider. Innhold er noe gulnet, lite rift på tittelside, enkelte påskrifter, noe utvendig slitasje, men pent brukt. PLANSJE 1 MANGLER

$27,27 USD 
Bilde
No#146603
SubjectPolar - navigation - coast culture, Sweden / Swedish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK