Nygaard, Lars

Fra historiske kilder til persondatabase. Et edb-basert system for registrering, bearbeiding, lagring og bruk av personhistoriske dato

Hovedfagsoppgave i informatikk (systemarbeid). Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo 1985. 262 A4-sider. Omslag. Hilsen.

$27,27 USD 
No#121060
SubjectHistory - archeology, Oslo
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK