Foreningen til norske minnesmerkers bevaring årbok 1988. 142. årgang

Heftet, 213 sider. Innhold: Christian 4. som norsk statsborger, Christian 4.s Finnmasrksreise i 1599, Christian 4.s fromhet, Bergverk og bergmannskultur, Trelastnæringen under Christian 4. m.m.

$23,64 USD 
Bilde
No#165204
SubjectHistory - archeology
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)3/24/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK