Arbeidsrapport nr. 8 og 12 fra Rovviltprosjektet - Rovdyrregistrering på Sørlandet 1983/Registreringer av jerv i Sylane, Vest-Agder og Eikesdal

55 + 34 sider. 1984. Heftet. (Plassering: tittel (A))

$18,18 USD 
Bilde
No#141108
SubjectZoology - veterinary - botany, Agder
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK