Tidsskrift for Valdres Historielag. 33. årg. 1955 4. hefte av VII. band

Heftet, side 225-304. Innhald: Valdres historielag i 40 år, Eit hauseventyr på Valdres Folkemuseum, Gamle Valdres-spelmenn XIII. Ivar Ringestad, Ei husmannskontrakt for plassen Mørken under Steinset frå 1821 m.m.

$10,00 USD 
Bilde
No#153311
SubjectOppland
Second hand / NewNew
Registered date (dd.mm.yyyy)12/12/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK