Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag årbok 2020

Ringsaker historielag, oktober 2020. Innbundet. 255 sider. Som ny. Innhold: Skjeseth: Gamle og nye oldfunn i Ringsaker, Houmb: Husmannen som fikk tukthus for simpelt tyveri, Nylund: Menighetspleien og hjemmesykepleien i Ringsaker gjennom 150 år, Nordsveen: Lisa Stalberg - en tragisk ,menneskeskjebne, Rømo: Skolen i Mesnali i krigsåra 1940-1945 m.m.

$27,27 USD 
Bilde
No#165252
SubjectHedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/6/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK